Pieter Hermanides
1932 - 2019

Pieter (1932-2019) was tekenaar.

De collectie van het Stedelijk museum te Amsterdam bezit veertien tekeningen/ gouaches. Ook heeft het Teylers museum recentelijk een aantal werken van Pieter aangekocht.

Mocht u interesse hebben in zijn werk, neem dan contact met ons op via:

lhermanides@yahoo.com & siahermanides@gmail.com


BOEK:

Er is een boek verkrijgbaar met een selectie van zijn werk. Meer info hier.

Ook tekende Pieter voor de rubriek 'Humeuren en Temperamenten' van Gerrit Komrij (Vrij Nederland, 1985-1988).

HERDENKINGSTENTOONSTELLING:

In juni 2023 zal er een kleine herdenkingstentoonstelling  georganiseerd worden in de Kunstenaars Sociëteit Arti et Amicitiae te Amsterdam. Meer info volgt eind dit jaar.

TEYLERS MUSEUM:

Het Teylersmuseum in Haarlem heeft in februari 2022 vier tekeningen en een ets aangekocht. In het Teylers Museum wordt Pieters werk opgenomen in een collectie met o.a. Michelangelo en Rembrandt.